ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СО ПОДДРШКА КОН ПАЦИЕНТИТЕ СО РЕТКИ БОЛЕСТИ

Вработените од ЈЗУ Здравствен дом Охрид денеска ги обоија своите дланки за поддршка на пациентите со ретки болести.
Една обоена дланка претставува поддршка за пациентите со ретки болести!
Само за 5% од ретките болести има лек!